کالای فیزیکی

زیست شناسی جامع کنکور ( آبی قلم چی ) _ قلم چی

زیست شناسی جامع کنکور ( آبی قلم چی ) _ قلم چی

زیست شناسی جامع کنکور ( آبی قلم چی ) _ قلم چی

۱۶۵٫۰۰۰۱۵۶٫۷۵۰تومان
اضافه به سبد خرید

✔ 3900 سوال شناسنامه دار : دارای مرجع مشخص و مرتبط با صفحات کتاب درسی
✔ 34 سوال کنکور منطبق بر کتاب های درسی نظام جدید
✔142 سوال از آزمون های کانون
✔2315 سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی
✔212 پیمانه 20 و 10 سوالی برای مدیریت زمان
✔70درس نامه کاربردی با هدف پوشش سوال های تیپ
✔ 44 آزمون جمع بندی : یک پیمانه سوال جمع بندی در پایان هر فصل
✔ 100 سوال داخل و خارج از کشور کنکور 98

  • نام کامل کتاب: مجموعه طبقه بندی شده زیست شناسی جامع کنکور
  • مجموعه : آبی
  • رشته : علوم تجربی
  • مقطع : دهم، یازدهم، دوازدهم