کالای فیزیکی

زیست شناسی تصویری دوازدهم تجربی _ قلم چی

زیست شناسی تصویری دوازدهم تجربی _ قلم چی

زیست شناسی تصویری دوازدهم تجربی _ قلم چی

۵۶٫۰۰۰۵۳٫۲۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

✔ شکل و تصویر: 132 شکل از کتاب درسی در کنار هم برای یادگیری ساده تر
✔ نکته تکمیلی: 358 نکته ی تکمیلی مرتبط با متن و شکل کتاب درسی
✔ نکته آموزشی: 1400 نکته آموزشی برای انتخاب دقیق تر گزینه صحیح
✔ زیر موضوع: 23 زیر موضوع منطبق بر 23 گفتار کتاب درسی جدید
✔ کلید واژه: 80 واژه کلیدی عناصر اصلی آموزشی در فصل های مکاتب
✔ 8 موضوع منطبق با فصل‌های کتاب درسی
✔ 132 شکل کتاب درسی
✔ نکته ی تکمیلی مرتبط با متن و شکل کتاب درسی
✔ 600 سوال شناسنامه‌دار مرتبط با شکل‌های کتاب درسی
✔ 1400 نکته ی آموزشی مرتبط با شکل‌های کتاب درسی

  • نام کامل کتاب : زیست‌شناسی تصویری دوازدهم تجربی…
  • رشته : علوم تجربی
  • مقطع : دوازدهم
  • درس : زیست