کالای فیزیکی

تاریخ ادبیات + قلمروها (ویراست جدید) _ نشر الگو

تاریخ ادبیات + قلمروها (ویراست جدید) _ نشر الگو

تاریخ ادبیات + قلمروها (ویراست جدید) _ نشر الگو

۳۳٫۰۰۰۲۹٫۷۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

 • سال چاپ : ۱۳۹۹
 • نام کامل کتاب : تاریخ ادبیات کنکور + قلمروها
 • مجموعه : مبحثی
 • رشته : ریاضی فیزیک ، علوم تجربی ، ادبیات و علوم انسانی
 • مقطع : دهم ، یازدهم ، دوازدهم
 • درس : ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیّات درس به درس
 • - متشابهات و فهرست‌های الفبایی
 • - آثار منظوم ، منثور و آمیخته
 • - این عبارت از کیست؟ این بیت از کیست؟
 • - مترجم‌ها، تخلص‌ها، اعداد و ...
 • - شخصیت‌های شاهنامه و زمینه‌های حماسه
 • - کامل‌ترین منبع تست تاریخ ادبیّات به صورت درس به درس، کتاب به کتاب و کلی ترکیبی
 • - پاسخ‌های کاملاً تشریحی برای همۀ تست‌ها 
 • - پاسخ به تمام قلمروهای زبانی، ادبی و فکری فارسی ۱۰، ۱۱و  ۱۲