کالای فیزیکی

آیین نگارش و ویرایش _ انتشارات فاطمی

آیین نگارش و ویرایش _ انتشارات فاطمی
کالای فیزیکی

آیین نگارش و ویرایش _ انتشارات فاطمی

۶۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

درسنامۀ آیین نگارش و ویرایش با توجه به سر فصل های مصوب دورۀ کارشناسی زبان و ادبیات فارسی در پانزده درس و سه بخش تدوین شده است: بخش اول انواع و قالب های نگارشی شامل پنج درس دربارۀ انواع نگارش، آموزش نامه نگاری، گزارش نویسی، زندگی نامه، خاطره و یادداشت روزانه وسفرنامه، مقاله نویسی؛ بخش دوم مهارت های نگارشی شامل چهار درس دربارۀ ساده نویسی، شیوه های پروردن موضوع، بازنویسی و بازآفرینی، عناصر ادبی و تأثیرگذاری، شیوۀ خطّ فارسی، املای درست واژگان، کاربرد نادرست واژگانی، تعبیری و اصطلاحی، کاربردهای نادرست دستوری و نحوی (درازنویسی و ابهام) و کاربردهای نادرست فعل، اسم، حرف.
از آنجا که این درس ماهیت مهارتی دارد، مؤلف کوشیده است که هر بخش را با نمونه های متعدد و تمرین های متنوع همراه کند. تأکید اصلی کتاب بر توانایی در نگارش و درست نویسی انواع نوشته های معیار و پرکاربرد در زندگی تحصیلی و شغلی آینده است. این کتاب جز مخاطبان دانشگاهی، می تواند کتابی عام برای آموزش نگارش و درست نویسی برای علاقه مندان نیز به شمار می آید.

اطلاعات تکمیلی :

نویسنده: حسن ذوالفقاری
چاپ سوم، 1399 | 356 صفحه | وزیری | شابک: 978-964-3188-45-1