ثبت شکایات

پیگیری خرید و سفارشات : 06643338488
ثبت شکایات و پیگیری : 06643338488
ثبت شکایات : اليگودرز _ بخش مرکزی، خیابان امام خمینی، بلوار شهید رجایی، ساختمان کاشی ستاره میبد یزد، طبقه ۱
ایمیل پیگیری خرید و سفارشات : alisoleimany@vatamail.ir
ایمیل ارتباط با مدیر محتوا و ارتباطات : alisoleimany@vatamail.ir